Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie

Paula Izabela Jaworska

Jak działa komornik sądowy?

Zgodnie z art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z późn. zm.) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Wierzyciel składający wniosek o wszczęcie egzekucji poza obszarem właściwości Sądu Rejonowego w Człuchowie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, iż korzysta z prawa wyboru komornika (Art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie, Paula Izabela Jaworska wykonuje zadania w zakresie:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, w sprawach o zabezpieczenie roszczeń oraz roszczeń nie pieniężnych i pieniężnych.
 • wykonywanie tytułów wykonawczych oraz egzekucyjnych które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzenie spisu inwentarza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie:

 • działa jako funkcjonariusz publiczny
 • ma prawo stosować przewidziane prawem środki przymusu
 • działa na rzecz wierzyciela
 • ma prawo do legitymowania osób

Weryfikacja dłużnika w systemie Ognivo.

W ramach zapytania do systemu Ognivo, bezpłatnie dokonujemy zapytania do następujących banków celem ustalenia rachunku bankowego dłużnika:

 • PKO BP S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Bank BPH SA
 • BZ WBK S.A.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • mBank S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Pekao S.A.
 • HSBC Bank Polska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Euro Bank S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • PLUS BANK S.A
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • FM Bank S.A.
 • Santander Bank Polska
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • IDEA Bank S.A.
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.
 • mBank Hipoteczny S.A.
 • DNB Bank Polska
 • Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce
 • BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce
 • Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
 • Alior Bank S.A.
 • Banki Spółdzielcze mające siedzibę na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
 • SKOK-i mające siedzibę na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Proces wszczęcia egzekucji.

Jeśli chcą Państwo wszcząć egzekucję należy złożyć wniosek egzekucyjny oraz tytuł wykonawczy w oryginale. W przypadku składania wniosku o wszczęcie egzekucji przez osobę prawną dołączyć należy dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji dla osób składających wniosek.

We wniosku egzekucyjnym należy:

 • wskazać świadczenie, które ma być wyegzekwowane,
 • wybrać sposób egzekucji.

Każdy wierzyciel ma prawo wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko jednemu dłużnikowi a wniosek o wszczęcie egzekucji powinien spełnić określone warunki formalne pisma procesowego.


LOKALIZACJA

Kancelaria Komornicza Nr II
ul. Aleja Wojska Polskiego 3
77-300 Człuchów
tel. 798 996 800; 799 010 868
adres email: czluchow.jaworska@komornik.pl
ID EPU 3115

MAPA

Kontakt

Nazwa(wymagane)
Zgoda(wymagane)